حضور اعضای هسته های پژوهشی در دوره روش تحقیق

اعضای هسته ی پژوهشی کانون فرهنگی آذر یزدی(مسجد علی بن ابیطالب) در دوره آموزشی روش تحقی که در مرکز آموزش و پژوهش استانداری یزد برگزار شد شرکت کردند.

این دوره در رو روز و به مدت ٢٠ ساعت برگزار و ضمن برگزاری آزمون پایان دوره برای آنها گواهی پایان دوره صادر شد.

لازم به ذکر است کانون فرهنگی آذر یزدی دارای یک گروه پژوهشی سه نفره و یک گروه پژوهشی چهار نفره می باشد.

هدف از تشکیل این هسته ها پژوهش های تخصصی حوزه دین و فرهنگ می باشد.

/ 1 نظر / 14 بازدید
باروتکوب

سلام بچه ها خیلی مدته از کسی خبری نیست؟