اولین سخنان حجة الاسلام فتاحی

اولین سخنرانی حجة الاسلام فتاحی امام جماعت جدید مسجد 3/5/88 صورت گرفت و ایشان برنامه کاری خود را اعلام کردند.

انچه که در سخنان ایشان به چشم می خورد نشان از با برنامه بودن و وقت شناس بودن امام جماعت داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید