حضور مسئولین استان در مسجد

طی دعوت نامه هایی که در تاریخ 88/6/10 از شهردار منطقه سه، رئیس سازمان تربیت بدنی و استاندار یزد صورت گرفت مقرر شد تا مسئولین مذکور یکشنبه 88/6/15 در مراسم افطاری مسجد شرکت کرده و مسائل و مشکلات منطقه را بررسی کنند.

بدین جهت از کلیه عزیزان دعوت می شود تا در این روز حضور به هم رسانده و مشکلات خود را در میان بگذارند.

هدف اصلی دعوت  از مسئولین رفع مشکل پارک کناری مسجد و زمین ورزشی محل است تا انشاا... با همت عزیزان این نواقض برطرف شود.

/ 3 نظر / 3 بازدید
همسایه های مسجد

تورو خدا هر تقاضایی میخواهید داشته باشید بجز اینکه از این زمین واسه فوتبال تقاضا نکنید آخه دیگه از سروصداهاشون آسایش نداریم.حالا سروصدای مسجد میشه باهاش کنار بیاییم ولی سروصدای بچه ها دیگه هیچی!بماند از مدرسه ایکه فردا پس فردا باز میشه,یکم به فکر همسایه ها هم باشید

صد رحمت به جومونگ!مااصلا با کسی دعوا نداریم که اینطور جبهه گیری کردین واینطوری که شما جواب دادین ما غلط بکنیم بخوایم اظهار نظر کنیم.طوریکه شما گفتی چقدر همسایه های بی دروپاشنه ای مسجد داره وهیچکس نمیدونه!!!تا وقتی اینطو قضاوت کنید این وبلاگ بدردنمیخوره چون یطرفه به قاضی رفتن هنر نیست.در جواب این عزیزان که از همسایه های مسجد یه غول بی شاخو دم ساختند

همسایه های مسجد

صد رحمت به جومونگ!مااصلا با کسی دعوا نداریم که اینطور جبهه گیری کردین واینطوری که شما جواب دادین ما غلط بکنیم بخوایم اظهار نظر کنیم.طوریکه شما گفتی چقدر همسایه های بی دروپاشنه ای مسجد داره وهیچکس نمیدونه!!!تا وقتی اینطو قضاوت کنید این وبلاگ بدردنمیخوره چون یطرفه به قاضی رفتن هنر نیست.در جواب این عزیزان که از همسایه های مسجد یه غول بی شاخو دم ساختند