انسانها چهار دسته هستند

ابان ابن تغلب می گویند : امام صادق فرمودند : انسانها چهار دسته هستند :

گفتم : « فدایت گردم آن چهار دسته کیانند ؟» حضرت فرمودند :

1- انسانی که ایمان دارد ولی قرآن به او داده نشده است .
2- انسانی که قرآن به او داده شده ولی ایمان ندارد .
3- انسانی که هم قرآن به او داده  شده و هم ایمان دارد .
4- انسانی که نه قرآن دارد و نه ایمان .

ابان گفت : این چهار دسته را برایم شرح بدهید . امام صادق فرمودند :

آن کس که ایمان دارد ولی قرآن به اوداده نشده مانند میوه ای است که شیرین است ولی بو ندارد . آن کس که قرآن به او داده شده ولی ایمان ندارد مانند  برگ درخت( مورد) درختی شبیه انار است و برگهایش همیشه سبز است که بویش خوش است ولی مزه اش تلخ است . و آن کس که هم قرآن به او داده شده و هم ایمان مانند ترنج است که هم خوشبو است و هم خوشمزه . و آن کس که نه قرآن به او داده شده و نه ایمان مانند حنظله «هندوانه ابوجهل » است که بوی خوش ندارد و مزه اش نیز تلخ است .

/ 2 نظر / 19 بازدید
م

امیدوارم همگی از گروه 3 باشیم

محمد

سلام - گالری جوک - لطیفه های شیرین - کلیپ های خنده دار - کاریکاتور و تصاویر جالب شادی شما آرزوی ماست.