آیااسلام دین تروریست هاست؟.......عیدمبعث...سرآغازدین اسلام مبارک!

کاریکاتوری به نفع مسلمانان

ترجمه :تحت تعقیب مسلمان ... زنده یامرده, احتیاط کنید  بسیارخطرناک استیک راهبه می تواند سرتاپای خود را بپوشاند تا زندگیش را وقف عبادت کند , درست است ؟
اما چرا وقتی یک زن مسلمان این کار را انجام دهد , مورد ملامت قرارمیگیرد ؟اگر شخصی جان خود را بخاطر نجات دیگران به خطر اندازد شجاع ودلیر خوانده می
شود وهمه جامعه او را محترم می شمارند اما اگر فلسطینی باشد وسعی کند فرزندش یابرادرش را نجات دهد تا مبادا دستش بشکند یا ازمادرش دفاع کند تاکه مورد تجاوزقرار نگیرد یا از منزلش دفاع کندتاکه ویران نشود به او تروریست می گویند

آیا می خواهی این ستم پایان یابد؟
این مطلب رادروب هاوپایگاههای اطلاع رسانی مجازی وغیرمجازی خودمنتشرکنید!

 

بر گرفته از وبلاگ مائده آسمانی


/ 0 نظر / 16 بازدید